Saifa Legacy

Saifa Legacy

Apakah Maksud Kewangan

Share This Story

Kewangan ialah perkataan yang telah digunakan secara meluas dalam beberapa konteks yang berbeza, tetapi secara amnya merujuk kepada pengurusan sumber dalam pelbagai aspek kehidupan.

Istilah ini digunakan dalam pelbagai konteks, seperti kewangan peribadi, kewangan perniagaan dan kewangan kerajaan. Istilah kewangan biasanya digunakan di Malaysia untuk menggambarkan isu dan kebimbangan kewangan.

Tujuan utama kewangan adalah untuk mengurus sumber dan memperuntukkannya secara berkesan dalam bidang yang berbeza.
Dalam kewangan peribadi, contohnya, mengurus sumber kewangan seseorang dengan berkesan boleh membantu orang ramai mencapai matlamat kewangan mereka dan mengekalkan keadaan kewangan yang stabil dari semasa ke semasa.

Dalam kewangan perniagaan, mengurus sumber kewangan boleh membantu syarikat dan syarikat mengembangkan operasi mereka dan meningkatkan keuntungan mereka. Dalam kewangan kerajaan, peruntukan sumber kewangan yang berkesan dapat memajukan kebajikan penduduk dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

Secara umumnya, kewangan melibatkan pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan kewangan, seperti belanjawan, perancangan kewangan, pengurusan pelaburan, pengurusan risiko dan analisis kewangan.

Aktiviti ini dijalankan melalui pelbagai instrumen kewangan seperti pinjaman, saham, bon, dan polisi insurans. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa kewangan bukan hanya tentang memperoleh wang, tetapi juga melibatkan perbelanjaan dan menyimpan wang dengan cara yang wajar dan cekap.

Selain itu, kewangan melibatkan pemahaman dan penggunaan penyata kewangan dan nisbah untuk menilai prestasi individu, perniagaan atau kerajaan. Penyata kewangan, seperti penyata untung rugi, kunci kira-kira dan penyata aliran tunai, memberikan maklumat berharga berkenaan kesihatan kewangan sesebuah entiti. Nisbah, sebaliknya, menunjukkan kekuatan kewangan dan keupayaan entiti untuk memenuhi obligasi kewangan semasa dan masa hadapan.

Ringkasnya, kewangan merujuk kepada pengurusan sumber kewangan untuk mencapai pelbagai matlamat kewangan, seperti mencapai kestabilan kewangan, mengembangkan operasi perniagaan, atau menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Ia melibatkan pelbagai aktiviti, termasuk belanjawan, perancangan kewangan, pengurusan pelaburan, dan analisis kewangan. Matlamat utama kewangan adalah untuk memaksimumkan penggunaan sumber yang cekap sambil mengurangkan risiko kewangan.

#saifalegacy